Missie

OPEN
EIGENZINNIG
ONWEERSTAANBAAR

De Vlaamse Opera brengt opera en muziektheater als levende kunstvorm. Hij concentreert zich op de grote werken uit de operageschiedenis, hedendaagse creaties en te herontdekken meesterwerken. Zijn voorstellingen zijn eigenzinnig, relevant en kwaliteitsvol en maken van de Vlaamse Opera een belangrijke speler op nationaal en internationaal vlak.

Opera is er voor iedereen. De Vlaamse Opera is een open huis dat met de onweerstaanbare kracht van muziek en theater alle lagen van de bevolking ontroert, inspireert en uitdaagt. De Vlaamse Opera streeft er voortdurend naar om zijn maatschappelijke en artistieke opdracht vernieuwend in te vullen. Hij is zich bewust van zijn rol in het culturele veld en werkt actief samen met andere culturele instellingen.

De Vlaamse Opera hecht belang aan een transparant budgettair kader en handelt met aandacht voor de principes van deugdelijk bestuur. Om zijn doel te bereiken stimuleert de Vlaamse Opera creativiteit voor en achter de schermen en voorziet hij in relevante opleidingen voor zijn personeel. Daarbij staan veiligheid, loopbaanbeleid en het bouwen op talenten van onze mensen centraal.

Zo draagt de Vlaamse opera zowel in zijn interne werking als in zijn relatie met de buitenwereld respect, openheid en diversiteit als waarden uit.