Oedipus Rex

Intro

Oedipus Rex

Igor Stravinsky

12/05/2000 in Antwerpen - 19/05/2000 in Gent

 • Marc Albrecht
 • Guy Joosten
 • Livia Budai
 • Jaco Huijpen
 • Werner Van Mechelen
 • Guy De Mey
 • Muzikale leiding: Marc Albrecht
 • Regie: Guy Joosten
 • Oedipus: Anthony Rolfe Johnson / Bruce Rankin
 • Jocasta: Yvonne Naef / Livia Budai
 • Creon: Knut Skram
 • Tiresias: Jaco Huijpen

Evenals Darius Milhaud en Arthur Honegger werd Stravinsky rondom 1920 geboeid door een nieuwe kijk op antieke verhaalstof.
Sophocles’ tragedie over menselijke trots en ongeloof werd omgevormd tot een scenisch ritueel met een monumentaal karakter. Niet alleen het gebruik van een dode taal – het Latijn – maar ook de vele verwijzingen naar bestaande muziek, van Händel tot Verdi, dragen hiertoe bij.
Stravinsky’s opera-oratorium herleidt het verhaal tot zijn essentie en onderstreept vooral het allegorische element in Oedipus’ zoektocht naar de waarheid.
In Joostens enscenering wordt dit ‘drama van de zuivering’ tot een aanklacht tegen agressie.

Praktisch

Boventiteling: Nederlands.

Team

Media

Foto's


Toekomstige operaproducties

 • 30 apr

  Blauwbaard/Winterreise is een unieke combinatie van twee werken uit de grote muziekliteratuur waarin de menselijke eenzaamheid centraal staat. In Bartóks enige opera...
 • 11 jun

  Geen enkele van de 2065 vrouwen die zijn pad kruisen, is in staat om Don Giovanni te weerstaan. Bewust van zijn beperkte tijd op...